Test Παπ

/Test Παπ
Test Παπ 2017-06-27T15:02:37+00:00

TEST Παπ

Το τεστ Παπανικολάου είναι μία ανώδυνη εξέταση η οποία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από τη στιγμή που μια γυναίκα έχει την 1η της σεξουαλική επαφή. Με την εξέταση αυτή, διαγιγνώσκονται όλες οι μη φυσιολογικές καταστάσεις που αν αφεθούν χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία μιας γυναίκας, όπως καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ο πλέον σύγχρονος τρόπος εξέτασης των κολποτραχηλικών επιχρισμάτων κατά Παπανικολάου (test ΠΑΠ) είναι η χρήση της μεθόδου Thin Prep κατά την οποία το εξεταζόμενο υλικό (κολπικά και τραχηλικά κύτταρα) συλλέγεται σε ειδικό υγρό.