Μαστογραφία

/Μαστογραφία
Μαστογραφία 2017-06-27T15:15:15+00:00

Μαστογραφία

Είναι μια ανώδυνη ακτινολογική εξέταση που διαγιγνώσκει τις περισσότερες παθήσεις των μαστών. Στις ημέρες μας η μαστογραφία είναι ψηφιακή. Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει καλύτερη απεικόνιση, μικρότερη δόση ακτινοβολίας και ευκολότερη σύγκριση με τις προηγούμενες ψηφιακές μαστογραφίες για την ανίχνευση των αλλαγών του μαστού.

Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει μία στις οκτώ γυναίκες. Κάθε χρόνο 4500 γυναίκες στην χώρα μας ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από τη νόσο και 1200 πεθαίνουν από αυτή. Η ψηφιακή μαστογραφία συμβάλλει σημαντικά στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.