Κρυοσυντήρηση

/Κρυοσυντήρηση
Κρυοσυντήρηση 2017-06-27T16:10:47+00:00

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων και Ωοθηκικού Ιστού

Ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν σε ηλικία άνω των 37 ετών.

Ακόμη νεαρές γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος και υποβάλλονται σε σχήματα χημειοθεραπείας ή ακτινοβολιών, χάνουν τη δυνατότητα τεκνοποίησης λόγο των βλαβών στις οποίες υπόκεινται οι ωοθήκες τους και τα ωάριά τους.

Λύση σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να δώσουν τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων και ωοθηκικού ιστού.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων απαιτεί, αρχικά, την ωοθηκική διέγερση της γυναίκας με τη λήψη γοναδοτροπινών και την υπερηχογραφική παρακολούθησή της. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η λήψη των ωαρίων με τη χρήση κολπικού υπερηχογράφου χωρίς αναισθησία. Τα ωάρια τοποθετούνται σε κάποια διαλύματα που περιέχουν ειδικούς κρυοπροστατευτικούς παράγοντες, ακολουθεί σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και τέλος την αποθήκευσή τους σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196ºC.

Η κρυοσυντήρηση ως μέθοδος στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ενώ η κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων θεωρείται πλέον μία τεχνική ρουτίνας με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στο βαθμό επιβίωσής τους όσο και στην ικανότητά τους για γονιμοποίηση, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων παρουσιάζει ακόμη αρκετά προβλήματα. Και η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού από την άλλη μεριά εμφανίζει αρκετές δυσκολίες. Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού ως μέθοδος απαιτεί τη λαπαροσκοπική αφαίρεση τμήματος ή και ολόκληρης της ωοθήκης. Στη συνέχεια, ο ιστός τεμαχίζεται και τα κομμάτια τοποθετούνται σε κρυοπροστατευτικό διάλυμα. Η μείωση της θερμοκρασίας είναι ταχεία με την εμβάπτισή τους σε δοχεία που περιέχουν υγρό άζωτο (-196ºC).

Οι μέθοδοι αυτές έχουν φέρει ελπιδοφόρα μηνύματα στις γυναίκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και μέρα με την ημέρα οι τεχνικές βελτιώνονται. Η εξέλιξη, λοιπόν, των τεχνικών αυτών είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια.