Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις

/Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις
Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις 2017-06-28T13:20:24+00:00

Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις

 • ASSISTED HATCHING AND NATURAL CYCLE: A RETROSPECTIVE STUDYPappa H., Liarmakopoulou S., Argyriou A., Sarella A., Xydias G.
  Diagnosis-IVF Department, Athens, Greece
 • A CONTROLLED TRIAL OF NATURAL CYCLES WITH AND WITHOUT GnRH ANTAGONIST ADMINISTRATION IN POOR RESPONDER WOMEN:
  PRELIMINARY RESULTS
  Xydias G., Liarmakopoulou S., Argyriou A., Sarella A., Dimaki A., Pappa H.
  Diagnosis-IVF Department, Athens, Greece
 • STATISTICAL CHARACTERISTICS AND MODELING OF IMPORTANT FACTORS IN NATURAL CYCLES OF POOR RESPONDERS WOMEN
  Argyriou A.1, Zimeras S.2, Liarmakopoulou S.1, Pappa H.1, Sarella A.1, Xydias G.1
 • A CONTROLLED TRIAL OF NATURAL CYCLES WITH AND WITHOUT GnRH ANTAGONIST ADMINISTRATION IN POOR RESPONDER WOMEN: PRELIMINARY RESULTS
  Xydias G., Liarmakopoulou S., Argyriou A., Sarella A., Dimaki A., Pappa H.
  Diagnosis-IVF Department, 166 Alexandras Av., Athens, Greece
 • ASSISTED HATCHING AND NATURAL CYCLE: A RETROSPECTIVE STUDY
  Pappa H., Liarmakopoulou S., Argyriou A., Sarella A., Xydias G.
  Diagnosis-IVF Department, 166 Alexandras Av., Athens, Greece
 • STATISTICAL CHARACTERISTICS AND MODELING OF IMPORTANT FACTORS IN NATURAL CYCLES OF POOR RESPONDERS WOMEN
  Argyriou A.1, Zimeras S.2, Liarmakopoulou S.1, Pappa H.1, Xydias G.1
  1. Diagnosis-IVF Department, 166 Alexandras Av., Athens, Greece
  2. Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics. University of the Aegean, 83200 Karlovassi, Samos, Greece
 • “Προγεννητική διάγνωση συγγενούς λοιμώξεως απο κυταρομεγαλοιό”. Α. Αντσακλής, Γ. Ξυδιάς, Ν. Παπαντωνίου, Σπ. Μεσογίτης, Π. Κούτρα, Α. Λυκερίδου, Δ. Αραβαντινός (6ο Πανελλήνιο συνέδριο, Μαιευτικής – Γυναικολογίας).
 • “Διακοιλιακή και Διατραχηλική λήψη τροφοβλάστης για προγεννητικό έλεγχο”. Α. Αντσακλής, Γ. Ξυδιάς, Ε. Σκλιά, Π. Κούτρα, Α. Πιτσούνη (6ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας).
 • “Λήψη τροφοβλάστης για προγεννητικό έλεγχο. Η αξιοπιστία της μεθόδου”. Α. Αντσακλής, Γ. Ξυδιάς, Σ. Μεσογίτης, Ν. Παπαντωνίου, Π. Κούτρα, Π. Μπίτσιου, Δ. Αραβαντινός (6ο Πανελλήνιο συνέδριο, Μαιευτικής – Γυναικολογίας).
 • “Διακολπικό υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler για την διερεύνηση ωοθηκικών μορφωμάτων”. Α. Τζεφεράκος, Γ. Ξυδιάς, Χ. Αιβάζογλου (6ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας).
 • “Ιστική εκτίμηση ανοσοαπάντησης στα ενδομητρικά καρκινώματα”. Γ. Ξυδιάς, Α.Χ. Λάζαρης, Ζ. Βούλγαρης, Π.Σ. Δάβαρης, Ε. Διακομανώλης, Στ. Μιχαλάς, Β.Χ. Γολεμάτης (1ο Πανελλήνιο συνέδριο καρκινικών δεικτών). Η εργασία τιμήθηκε με τον 1ο έπαινο του συνεδρίου.
 • “Ιστική εκτίμηση ανοσολογικής ενεργοποίησης στα καρκινώματα ενδομητρίου και τραχήλου της μήτρας” .
  Α.Χ. Λάζαρης, Ε.Β. Χατζηγιάννη, Γ. Ξυδιάς, Π.Δ. Αναστασόπουλος, Ζ. Βούλγαρης, Π.Σ. Δάβαρης. (Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 1998, 12(1):13-22)
 • “Tissue evaluation of immune in endometrial and cervical carcinomas.” “Α.Χ. Λάζαρης, Ε.Β. Χατζηγιάννη, Γ. Ξυδιάς, Π. Ξηρού, Α. Φερίσαν, Ζ. Βούλγαρης, Στ. Μιχαλάς, Π.Σ. Δάβαρης (Πανευρωπαικό συνέδριο Παθολογικής ανατομικής).
 • “Επίπεδα στον ορό της μητέρας της Schwangerschafts Prorein – 1 (Sp 1) και χρωμοσωμαικές ανωμαλίες του εμβρύου στη 10η – 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης”. M.L. Brizot, N.A. Bersinger, Γ. Ξυδιάς και συν. (Early Human Dev. – 1995, 43, 41).